Behöver du få ut data från utrustningar/maskiner/processer?

Behöver du också kunna analysera datan?

Vill du göra det på ett riktigt enkelt sätt?

I så fall, hör av dig för rådgivning!

Funktioner som kan uppnås:

- Hämtning av data från alla de största fabrikaten (även många mindre)

- Konfigurerbart tidsomfång för data att hämta

- Konfigurerbart vilka data som ska hämtas

- Data i .csv, .txt format för egen analys

- Rapporter i Excel och Pdf

- Fritt konfigurerbara rapporter med C# script

- Data, rapporter lagras på FTP server för manuell hämtning

- Automatiserad överföring av data, rapporter via FTP 

- Automatiserad överföring av data, rapporter till USB minne

- Mail av data, rapporter via SMTP
- Överföring av data via MQTT

- Konfigurerbara processbilder som kan visas via VNC

- Analys av data i Power BI

Förutsättningar:

Det behöver utredas vilken typ av enhet som datan ska hämtas ifrån, t.ex. om anslutningen är seriell eller med ethernet, vilket protokoll som används, protokollinställningar, var önskad data finns i systemet (vilka minnesord). För att kunna hämta data via FTP eller skicka via mail så behövs en ethernetuppkoppling till hårdvaran .

 

Observera att inga förändringar behöver göras i befintliga system!