Pålitliga

Hållbara

Industriella Konsulttjänster

Affärside´

Företaget ska verka som en pålitlig och hållbar partner till företag där det finns behov av industriell kompetens, främst inom automation, produktion och industriell IT.

Tjänster

Tjänster kan vara allt från programvaruutveckling till projektledning, t.ex. vid införande av nya (eller förändring av befintliga) maskiner/processer/system. Deltagande i tvärfunktionella utvecklingsprojekt i olika steg från design, risk- och kravhantering, dokumentation vidare till förberedande tester, drifttagning, validering och slutligen överlämnande. Även eget utförande av att driva utvecklings- och förändringsprojekt, t.ex. via förstudie från start till mål.

Branscher

Tjänster kan utföras i olika branscher inom svensk industri, så som; fordon, process, vatten och avlopp, fastighet, läkemedel, medicinteknik med mera. Speciellt de senare branscherna och den reglering som gäller där har företaget stor erfarenhet av.